Výrobky
Re-enactment
bazar a výprodej
Nejnovější produkty

Puma

Naše cena: 3900.00 Kč

Naše cena:

Výrobci

GDPR


Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely E-shopu www.ujohanna.cz
Udělujete tímto souhlas Lence Kutílkové, se sídlem Slapská 1501, IČ 69473790, podnikající u Na základě Živnostenského listu vydaného Městským úřadem v Berouně č.j. 7237 / 03 / živn / Kr (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovával/a následující osobní údaje:
-jméno a příjmení;
-emailovou adresu;
-telefonní číslo;
-adresu bydliště.

1. Jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo a adresa bydliště budou zpracovány za účelem: nákupu a prodeje a nabídky zboží z E-shopu : www.ujohanna.cz
a.zařazení do databáze pro zasílání online obchodních sdělení.
b.zařazení do databáze pro zasílání tištěných obchodních sdělení a katalogů nabídek.
c.zřízení a administrace uživatelského účtu.


2.Souhlas udělujete na zpracování po dobu 5. let a to za účelem
a.zasílání obchodních sdělení, pokud tuto dobu neprodloužíte.
b.zařazení do databáze pro zasílání tištěných obchodních sdělení a katalogů nabídek, pokud tuto dobu neprodloužíte.
c.zřízení a administrace uživatelského účtu, pokud tuto dobu neprodloužíte.
d.marketingového zpracování vašich nákupních preferencí, pokud tuto dobu neprodloužíte.
e.personalizace (tedy přizpůsobení) obchodních nabídek či kampaní, pokud tuto dobu neprodloužíte.

3.Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů,
osobní údaje však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
Přepravci zboží: PPL, Česká pošta, GLS

4.Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.

5.Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to emailem.SMS
Na základě toho bude provedeno:
Odstranění údajů : Jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo a adresa bydliště
a) z databáze pro zasílání online obchodních sdělení.
b) z databáze pro zasílání tištěných obchodních sdělení a katalogů nabídek.
c) z administrace uživatelského účtu.

6.Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
-vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
-vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii,
-u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost,
-nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování,
-požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
-na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
-v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.